KKK

KKK

Korduda võivad küsimused

Ei leia sobivat toiduainet, -toodet või ettevõtet?

  • Portaaliga liitumine on vabatahtlik. Proovige otsida teistelt kohaliku toiduga tegelevatelt veebilehtedelt.
  • Toode võib olla hooajaline või otsa lõppenud ja tema info kustutatud.

Tootja ei saa lisada tooteid või enda kirjeldust.

  • Palun võtke ühendust administraatoriga.

Tootja ei saa fotosid lisada.

  • Üleslaetav fail võib olla liiga suure mahuga. Kuigi süsteem vähendab fotosid ise, valige üleslaetava pildi pikema külje pikkuseks mitte üle 2500 pikseli. Eelistage landscape formaadis fotosid.